Argon Tedavisi

Argon Tedavisi

 

Argon Gazı Atmozferde yaklaşık %0,09 oranında bulunan  

                -Kokuzsuz

                -Renksiz

                -Tatsız

                Bir Soygazdır.

Soygaz olması nedeni ile tapkimeye girmeyen argon gazı atmosferdeki azot, hidrojen ve oksijen gazlarının ayrıştırılmasıyla açığa çıkmaktadır.Gaz ve sıvı formda bulunabilir. Argon gazı 1894 yılında Lord Rayleigh ve William Ramsay tarafından keşfedilmiştir.

Argon Gazının Özellikleri

 
 • Moleküler Ağırlık 39.948 > Spesifik Isı 0.124 J/9 °C
 • Buharlaşma Isısı 6469 Jule/mol
 • Yoğunluk(gaz,15 °C , 1 atm) 1.69 kg/m 3
 • Hacimsel Genleşme (likitten gaza,1 atm) 846
 • Spesifik ağırlık, gaz (Hava:1) 1.38
 • Kritik Sıcaklık -122.3 °C
 • Kritik Basınç 48 atm 

ARGON GAZININ KULLANIM ALANLARI

 
 • Daha çok sanayide çelik üretiminde
 • Ampul florasan tüplerinde
 • Elektrik akımıyla yapılan kesim ve kaynak işlerinde (koruyucu gaz olarak)
 • Argon Gazının Özellikleri
 • Saf agon : %99.995
 • Yüksek saflıkta argon :%99.999
 • Bizim kullandığımız gaz yüksek saflıkta argon gazı olmalı.
 

GİS KANAMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

 
 • Farmakolojik
 • Endoskopik
 • Anjiografik
 • Cerrahi

GİS KANAMALARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

 
 • ENJEKSİYON
 • TERMAL
  • Kontakt
   • Elektrokoagülasyon
   • Heater probe
  • Nonkontakt
   • APC
  • MEKANİK
 

ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU (APC)

 

Yanıcı olmayan iyonize argon gazının basınçlı bir şekilde hedef dokuya aktarılırken, yüksek frekanslı elektrik akımının da eş zamanlı uygulanılması ve Argon gazının iletken özelliğinin kullanılarak dokularda koagulasyon nekrozu oluşturulması tekniğidir.

APC dokuya temas etmeden kullanılan bir elektrocerrahi yöntemidir.

 

ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU (APC)

 

Gastrointestinal endoskopide kullanılmaya, 1990’lı yılların başlarında polipektomi sonrasında başarılı bir şekilde hemostaz sağlanması ile başlanmıştır.

 

APC CİHAZI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

 
 • Cihazın bölümleri:
  • Monopolar elektrokoter jenaretörü
  • APC ünitesi
  • Argon gazı içeren tüp
  • Topraklama plağı
  • Uygun kateterler
 • Ayak pedalı ile tetikleme yapıldığında, argon gazı yüksek frekanslı elektrota sahip olan kateterin ucuna doğru gider.
 • Argon gazı, yüksek voltajlı elektriksel alan oluştuğunda iyonize hale dönüşür.
 • Bir gaz iyonize olup, elektronlarını iletebilir hale geldiğinde, plazma adını alır.
 • Böylece argon gazı, plazma halini alıp, kateterin içindeki elektrotta oluşan elektrik akımını, hedef dokuya iletir.
 • Argon plazma, elektrot ile hedef doku arasında bir ark oluşturur ve doku ile kateter arasında temassız elektriksel akıma neden olur. Bu işlem ile ısı enerjisi oluşur.
 • Isı, hücre içi ve hücre dışı sıvıyı buharlaştırır ve proteinleri denatüre eder. Bu sayede, koagülasyon yapıcı ve doku yıkımına neden olacak etki sağlanmış olur.
 • Etkilenen dokunun hacmi ve derinliği; uygulanan voltaja, uygulama süresine, dokunun yoğunluğuna ve nemine bağlıdır.
 • Güç 40 ile 120 watt ve uygulama süresi ≤2 saniye olduğunda, penetrasyon derinliği <5 mm kadardır
 • A: Kuruma
 • B: Koagülasyon
 • C: Canlılığını yitirme
 

ARGON PLAZMA KOAGÜLASYONU (APC)

 
 • Kateter işlem esnasında skopa zarar vermemesi amacı ile skopdan en az 1 cm uzakta çalışılmalıdır.
 • Uygulama süresi hedef dokuya 1-3 sn süreyle, kesik kesik ateşleme yapılacak şekilde uygulanmalıdır.
 

Gastrointestinal Sistemde Kullanım Alanları

 
 • Vasküler lezyonlarda
 • Ülser kanamalarında
 • Polipektomi sonrası polip çevresinde
 • Radyasyon rektitinde
 • Barrett özefagusunda
 • Kanser nedeniyle kanayan olguların tedavisinde kullanılır
 • Aritmi nedeniyle pace-maker veya internal defibrilatör kullanan hastalarda, APC uygulaması, elektriksel engel oluşturacağı için kalp pillerinin ayarlarını bozabilir.
 • Bu nedenle APC uygulaması bu hastalarda kontrendikedir.

SONUÇ

 
 • Kan transüzyonu, morbidite ve cerrahi gereksinimleri azaltıyor.
 • Mortaliteyi etkilemiyor
 • İatrojenik kanama riski ve perforasyon riski <%1
 • Genellikle monoterapi olarak önerilmekte
 • Etkinliği epinefrin uygulamasından farksız
 • Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)
 • Argon plazma koagülasyon
 • Barret özofagus