Endoskopi

Endoskopi Nedir?

Ucunda kamera olan 8-12 mm çapındaki kıvrılabilen bir alet yardımı ile üst gastrointestinal sistem denilen yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının incelenmesine olanak veren endoskopik işleme endoskopi denir. Endoskopi yemek borusu; mide ve oniki parmak bağırsağının rahatsızlıklarında; nedenin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan oldukça etkin ve güvenilir bir yöntemdir. endoskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi; mide kanamaları gibi durumlarda ve mide poliplerinin alınmasında tedavi amacıyla da kullanılabilmektedir. İşlem esnasında mide içerisinde herhangi bir tümöral oluşum izlenirse tanıyı kesinleştirmek amacıyla biyopsi alınmasına da olanak sağlar.

 

Endoskopi Niçin Yapılır?

 

Yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağının sürekli ve rahatsız edici şikâyetlerinin nedenini araştırmak ve gerekli durumlarda biyopsi alınarak mikroskobik incelemenin ardından kesin tanının konulması amacıyla yapılır. Helicobakteri pilori denilen bakterinin midede varlığını araştırmak için parça alınmasına, mide poliplerinin alınmasına ve mide kanamalarında uygun durumlarda sklerotrapi yapılmasına olanak sağlar.

Endoskopi Nasıl Hazırlanılır?

 

Mide yanması için verilmiş olan ilaçların,işlemden iki hafta önce kesilmesi uygun olur,çünkü bunlar tanıda yardımcı olabilecek bazı görünümleri maskeleyebilirler.

Üst sindirim yolunun dayanıklılığını azaltarak, işlem sırasında kanama olasılığını arttıran kan sulandırıcı ve ağrı kesici ilaçların da işlemden iki hafta önce kesilmesi gerekir.

İşlemin 8 saat öncesinden başlanarak hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.

Endoskopi Hangi Durumlarda Yapılır?

 
  1. Yemek Borusu ile ilgili problemler;

– Yutma güçlüğü Katı ve sıvıları yutmada güçlük Ağrılı yutma Gıda maddelerinin yutulmasında takılma hissi

  1. Mide ilgili problemler;

-Tıbbi tedavi ile geçmeyen ekşime ve yanmalar Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı Tedaviye dirençli kansızlık Nedeni bilinmeyen ani ve hızlı kilo kayıpları
– Kahve telvesi şeklinde veya kırmızı
kan kusma,
– Büyük abdest renginin katran
renginde olması,
– Ağza acı su gelmesi,
– Nedeni bilinmeyen kusma,

Endoskopi Nasıl Yapılır?

 

İşlemden önce,hastadan,işlemin özelliklerini ve istenmeden oluşabilecek yan etkileri anladığını,sağlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli olduğuna karar verilmiş bu işlemin yapılmasına rıza gösterdiğini belirten bir aydınlatılmış onam kağıdını imzalamasını istenir.

İşlem sırasında duyulabilecek hafif ağrının denetlenmesi için,hastanın,boğaza uygulanacak lokal anestezik sprey ile damar yolundan verilecek bilinci kaybettirmeyen sakinleştirici arasında seçim yapması gerekir.

Lokal anestezik sprey seçilirse,hasta,işlemden hemen sonra evine gidebilir.Bir buçuk saat süreyle yemek yiyemez ve sıvı içemez.

Bilinci kaybettirmeyen sakinleştirici ilaç seçilirse,hastanın,işlemden sonra en az yarım saat dinlendirilmesi ve ancak birlikte gelen sorumlu bir yetişkinin eşliğinde evine gitmesine izin verilir.

Görevli hemşire,hastanın, sol yanı üzerine yatmasını ister.Varsa takma dişler ve gözlük çıkarılır.Hasatnın ağzına,inceleme borusunu ısırarak,içindeki iletken tellere zarar vermesini önlemek için,ortasında delik olan ısırmayı engelleyici bir ağız koruması yerleştirilir.

İşlem 10-15 dakika sürer.

İşlem sırasında mideyi şişirmek için verilen hava,işlem sonunda geri boşaltılır.

Endoskopi Yan Etkileri Neler Olabilir?

 

Endoskopide çoğunlukla herhangi bir sorun oluşmaz.Bazı hastalarda bir veya iki gün süren boğaz ağrısı hissedilebilir.Bilinci kaybettirmeyen sakinleştirici ilaç seçilmişse,birkaç süreyle yorgunluk veya uyku hali olabilir.Endoskopiden sonra,çok nadiren,solunum yolu enfeksiyonu görülebilir.

Çok düşük bir olasılıkla,inceleme borusu tarafından üst sindirim yolu yaralanabilir.Bu,kanama,infeksiyon ve nadiren delinmeye yol açabilir.

İşlemden sonraki 48 saat içerisinde (özellikle giderek ağırlaşan ve önceki mide yanmalarına benzemeyen) karın ağrısı,ateş,solunum güçlüğü,kusma ile ağızdan kan gelmesi durumlarında,acilen işlemi yapan endoskopi Birimi Uzmanına başvurulmalıdır.